Lid worden bij MLX

U bent altijd van harte welkom om een keer gratis mee te doen met een van de lessen van MLX.

Inschrijven
Wilt u lid worden? Download dan hier het inschrijfformulier.

Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden die bij de inschrijving horen zijn op te vragen bij MLX Musical & Dance.

Privacy Policy

Bij MLX Musical & Dance wordt zorgvuldig omgegaan met uw privacy.

Voor het geven van lessen, het organiseren van evenementen, het administreren van uw  deelname, het informeren en het kunnen innen van verschuldigde bedragen verwerken wij gegevens over u. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die noodzakelijk is voor benoemde doelen. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. Voor zover wij gebruik maken van leveranciers voor het voeren van een deel van onze administratie hebben wij verwerkingsovereenkomsten met deze leveranciers afgesloten, om de gegevens te beschermen. Wij delen uw gegevens alleen met derden als u daar expliciet toestemming voor geven hebt, tenzij de uitwisseling verplicht is volgens de wet.

In onze privacyverklaring is precies beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Heeft u vragen over uw privacy dan kunt u die stellen via het e-mail adres:info@mlxmusical.nl

Tarieven

Hieronder vindt u de tarieven van de verschillende lessen voor het seizoen 2019-2020. Indien u het lesgeld in 2 termijnen wenst te betalen, komt er een administratieve toeslag bij. Het seizoen kent 38 lessen tenzij anders vermeld of afgesproken. 

*In verband met een prijsverhoging van de zaalhuur zijn wij genoodzaakt dit door te berekenen in het lesgeld.

**Dit seizoen zullen wij voor het niet tijdig betalen van het lesgeld ook een extra administratie fee in rekening brengen.  


Tarieven per les

*Les 45 minuten ‘Kinderdans’ is € 5,50 (€ 209,00 per seizoen of € 108,50 per 2 termijnen);
*Les 60 minuten ‘Hip Hop’ en 'Streetdance' is € 6,50 (€ 247,00 per seizoen of € 127,50 per 2 termijnen);
*Les 60 minuten Song & Dance is € 7,25 (€ 275,00 per seizoen of € 141,50 per 2 termijnen);
*Les 60 minuten ‘Selectie Dans/Talentenklas’ en Selectie Contemporary is € 7,50 (€ 285,00 per seizoen of € 146,50 per 2 termijnen);
*Les 60 minuten ‘Selectiegroepen Musical' is € 7,75 (€ 325,00 per seizoen of € 166,50 per 2 termijnen);
*Les 60 minuten ‘Wedstrijdteam’ (€ 380,00 per seizoen of € 194,00 per 2 termijnen);
*Cursus Power Yoga, Dance Workout kost € 87,50 per cursus van 13 lessen;
*Cursus Ouder&Peuterdans kost € 72,00 per cursus van 12 lessen (najaar 2019)
  
Kortingen en overige zaken omtrent lesgeld 
• Voor een tweede gezinslid of meerdere gezinsleden geldt: 10% korting op het laagste bedrag, korting op 2e les: 20% op het laagste bedrag, korting op 3e les: 25% op het laagste bedrag;
• Bij tussentijdse aanvang van de lessen bedraagt het lesgeld het aantal lessen in het seizoen;
• U betaalt verder geen deelnemersbijdrage of kostuumbijdrage voor optredens/theatershows (wedstrijden uitgezonderd) en/of inschrijfgeld;
 
Bankgegevens
Het lesgeld dient u zelf over te maken, u ontvangt geen aparte factuur:
Rekeningnr IBAN NL30 RABO 0111 5866 66
T.n.v. St. MLX Musical & Dance te Lisse, Onder vermelding van naam en les.
 
Graag wijzen wij erop de betaaldatum goed in de gaten te houden en te agenderen.
Het tweede termijn lesgeld wensen wij graag voor vrijdag 21 februari 2020 te ontvangen. 

Leslocatie en gegevens

Voor meer informatie bel naar 06-42312690 of stuur een e-mail naar info@mlxmusical.nl.

Alle lessen worden gegeven in de oefenzaal van Floralis, Floralisplein 69 in Lisse. 

Bezig met laden